เริ่มทำ GTD จะใช้เครื่องมืออะไรดี

    หนึ่งคำถามยอดอิตใน GTD workshop คือ เราจะใช้เครื่องมืออะไรกันดี ตอบแบบกำปั้นทุบดินคือ เครื่องมืออะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้น เพราะเครื่องมือเป็นแค่ที่เก็บบันทึกรายการงานต่างๆที่เราจะต้องทำ ที่สำคัญกว่าเครื่องมือคือ “กระบวนการคิด” นั่นคือ เราต้องคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่า อะไรคือสิ่งที่เราจะต้องลงมือทำเป็นอันดับแรก(next action)ในเรื่องนั้นๆ แล้วจึงไปบันทึกไว้ในเครื่องมือที่เราเลือกใช้..

    Read More