หนังสือ GTD ภาษาไทยออกแล้ววว “บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ Getting Things Done”

    หนังสือ GTD ภาษาไทยออกแล้ววว...ในชื่อ "บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ Getting Things Done" ‘หนังสือธุรกิจแนวพัฒนาตนเอง ที่เฉียบขาดแห่งทศวรรษ’ (นิตยสารไทม์) และ international best seller ที่ถูกตีพิมพ์ในกว่า 28 ภาษา กับปรัชญา-แนวคิด ‘Your mind is for having idea not holding them! - หัวของคุณมีไว้เพื่อคิด มิได้มีไว้เพื่อเป็นที่เก็บความคิด!’..

    Read More