EMAIL BEST PRACTICES FOR TEAMS

    นอกจากจะรู้วิธีจัดการให้ email inbox ของเราเป็นศูนย์แล้ว GTD ยังมีคำแนะนำในการใช้emailเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยemailให้กับทีมหรือองค์กรของเราด้วย..

    Read More