Priority เรื่องที่ดูไม่ง่ายแต่ทำได้โดยการคิดล่วงหน้า

    เรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ หรือ Priority นั้นเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญของการทำงานที่มีอยู่อย่างมากมายจนเชื่อได้ว่าทำเท่าไหร่ก็ทำไม่หมด ดูจาก Inbox อีเมล์สิครับ ลองคิดดูว่าถ้างานก็มาก และยังจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกอีก ชีวิตจะล้มเหลวขนาดไหนเพราะมัวไปทำแต่เรื่องที่ไม่สำคัญ ..

    Read More