หนังสือ GTD ภาษาไทยออกแล้ววว “บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ Getting Things Done”

หนังสือ GTD ภาษาไทยออกแล้ววว…ในชื่อ “บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ Getting Things Done” ‘หนังสือธุรกิจแนวพัฒนาตนเอง ที่เฉียบขาดแห่งทศวรรษ’ (นิตยสารไทม์) และ international best seller ที่ถูกตีพิมพ์ในกว่า 28 ภาษา กับปรัชญา-แนวคิด ‘Your mind is for having idea not holding them! – หัวของคุณมีไว้เพื่อคิด มิได้มีไว้เพื่อเป็นที่เก็บความคิด!’

นับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 15 ปีก่อน จน GTD กลายเป็นวัฒนธรรมจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและการทำงาน อย่างยั่งยืน ผ่อนคลาย และประสบความสำเร็จ

สั่งซื้อได้จาก https://goo.gl/SJvsWP ในราคาพิเศษ 382 บาท (ปกติ 450) หรือ

ที่ Postbook@งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.-10 ก.ย. 60 โถงหน้าลิฟต์แก้ว ชั้น G จามจุรีสแควร์

#gtdthailand #gtdbook

Male best penis enlargement pills enhancement supplements sexual performance supplements best penis enlargement pills are sexual performance supplements dietary products, usually in form of male enhancement products natural best penis enlargement pills best penis enlargement pills capsules and tablets, best penis enlargement pills are designed sexual performance supplements to improve best sex pills for men sexual performance in men. sexual performance supplements These products generally aim to top male enhancement pills improve best sex pills for men best sex pills for men male enhancement products natural the top male enhancement pills blood circulation and boost sexual performance supplements testosterone production. The benefits top male enhancement pills associated with use best penis enlargement pills of male enhancement products natural these top male enhancement pills supplements male enhancement products natural include improved libido, fuller top male enhancement pills top male enhancement pills sexual performance supplements and longer best penis enlargement pills male enhancement products natural lasting sexual performance supplements sexual performance supplements male enhancement products natural top male enhancement pills erections, higher sexual stamina and better best penis enlargement pills overall top male enhancement pills sexual abilities. Most sexual performance supplements top male enhancement pills male enhancement products natural best penis enlargement pills male enhancement products natural of best sex pills for men male enhancement products natural such supplements are made from safe and natural best penis enlargement pills male enhancement products natural ingredients, but vary in effectiveness. These male enhancement products natural pills best sex pills for men top male enhancement pills best sex pills for men best penis enlargement pills best sex pills for men can also serve as sexual performance supplements an all natural solution for male best penis enlargement pills sexual performance supplements best sex pills for men enlargement. Erectile dysfunction, best sex pills for men also male enhancement products natural sexual performance supplements called sexual performance supplements impotence, top male enhancement pills is the inability to best sex pills for men develop or maintain a penile sexual performance supplements top male enhancement pills male enhancement products natural erection. best penis enlargement pills best sex pills for men Such a sexual performance supplements condition best sex pills for men can develop top male enhancement pills due to male enhancement products natural age, medical & health conditions, side-effects from prescription drugs, emotional and mental health top male enhancement pills problems or poor lifestyle. top male enhancement pills The first step to male enhancement products natural best penis enlargement pills best sex pills for men finding treatment best penis enlargement pills & cures best penis enlargement pills for sexual performance supplements erectile male enhancement products natural dysfunction or ED is determining the underlying cause for the condition. In case the problem is top male enhancement pills a decline in testosterone best sex pills for men levels with age, male enhancement supplements can be an effective treatment option. Other solutions include prescription medications, penis pumps and surgery. The best sex pills for men benefit of male enhancement supplements over these other options is that most of them do not best sex pills for men cause any significant side effects since they are usually formulated from natural ingredients.

Scroll to Top