woman burnout syndrome

Burnout syndrome คือ อะไร รู้จักกับภาวะหมดไฟ

“เบื่องาน อยากลาออก ไม่มีความสุขในการทำงานอีกต่อไป” ในช่วงหลายปีมานี้ หลายคนอาจจะเห็นผู้คนรอบตัว เกิดภาวะ Burnout กันมากขึ้น ยิ่งเข้าสู่สภาวะโรคระบาด หลายคนต้องทนทำงานต่อไปด้วยความจำยอม ทำให้อาการ Burnout Syndrome กัดกินชีวิตมากขึ้น Burn out คือ อะไร จะป้องกันหรือ หลีกเลี่ยงอาการ Burn out เครียดสะสม เบื่อหน่ายจากงานได้อย่างไร

Burn out ภาวะหมดไฟ คือ อะไร

Burn out ภาวะหมดไฟจากการทำงาน ตามแนวทางวินิจฉัยโรค ICD-11 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้ Burn out เป็นปรากฏการณ์ทางอาชีพ (occupational phenomenon) ไม่ใช่เป็นโรค (medical condition) 

โดย WHO ได้ให้ความหมายของ ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ Burnout Syndrome คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน โดยมีอาการหลัก 3 กลุ่มอาการ คือ

 1. มีอาการรู้สึกสูญเสียพลังงาน หรือมีภาวะอ่อนเพลีย 
 2. มีความรู้สึกต่อต้าน และมองงานของตัวเองในทางลบ ขาดความเชื่อมั่น ไม่มีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน 
 3. รู้สึกเหินห่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า รวมถึงขาดความผูกพันกับสถานที่ทำงาน

สาเหตุของ Burn out ทำชีวิตยุ่งเหยิง เครียด เบื่อหน่าย

ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในการทำงาน ความเครียดหากอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เราลงมือทำเรื่องต่าง ๆ ที่ท้าทายได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่องานสำเร็จลุล่วงจะช่วยให้เกิดความปิติ มีความสุข แต่ถ้าความเครียดเกินจุดที่พอดีก็จะเกิดผลเสีย และเรามักจะไม่รู้ตัวว่าจุดที่เกินพอดีอยู่ตรงไหน จนเลยจุดนั้นไปแล้ว

GTD ช่วยลดความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดความเสี่ยง burnout syndrome
ภาพระดับความเครียดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ลองมาสำรวจตัวเอง คุณกำลังอยู่ในสภาวะหมดไฟ (Burnout Syndrome) อยู่หรือเปล่า
> คลิกทำแบบทดสอบ 

สาเหตุของ Burn out จากการทำงาน

 • บริหารจัดการงานไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่เสร็จ กังวลใจตลอดเวลา
 • ขาดการยอมรับ หรือ ไม่ได้รับการชื่นชมเมื่อคุณทำงานได้ดี
 • ความคาดหวังในงานที่ไม่ชัดเจน หรือถูกคาดหวังมากเกินไป
 • ต้องทำงานที่ซ้ำซากจำเจ หรือไม่ท้าทาย
 • การทำงานในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย หรือมีความกดดันสูง

สาเหตุของ Burn out จากไลฟ์สไตล์ชีวิต

 • ทำงานมากเกินไปไม่ได้พัก ไม่มีเวลาสังสรรค์ หรือพักผ่อน
 • ขาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันและกัน (supportive relationship) จากคู่รัก หรือคนรอบตัว
 • รับผิดชอบทุกอย่างคนเดียว ไม่รับความช่วยเหลือจากใคร
 • นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ 

สาเหตุของ Burn out จากลักษณะนิสัยของตัวเอง

 • เป็นพวกเพอร์เฟคชั่นนิสต์ ทำอะไรต้องสมบูรณ์แบบ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีพอ 
 • คิดลบ มองทั้งตัวเอง และมองโลกในแง่ร้าย
 • คุมทุกอย่าง ไม่ไว้ใจใคร ไม่พร้อมจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่น
 • มีนิสัยแบบคน Type A คือ เป็นพวกที่แรงมุมานะมาก คาดหวังเป้าหมายสูงสุด

อาการที่เด่นชัดของภาวะหมดไฟจากการทำงาน

 • มองโลกในแง่ลบ 
 • ไม่อยากทำงาน เกลียดวันจันทร์ รอว่าเมื่อไหร่จะถึงวันหยุด
 • ขาดพลังและความสนใจในการทำงาน
 • ขาดงานบ่อย
 • รู้สึกชีวิตว่างเปล่า
 • มีอาการเจ็บป่วย ปวดหัว ปวดหลัง
 • หงุดหงิดเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าได้ง่าย
 • คิดว่างานของตนไร้ความหมาย
 • รู้สึกว่างานที่ตนทำไม่ได้รับการยอมรับ
 • เมื่อตนเองทำผิดพลาดกลับไปตำหนิคนอื่น
 • คิดจะลาออกจากงาน 
 • นอนหลับยาก

ลักษณะงานที่ทำให้เกิดภาวะ Burn out 

ภาวะ Burn out มักเป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งลักษณะงานที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้ มีดังนี้

 • งานเยอะ งานหนัก หรือ งานซับซ้อน 
 • ทำงานไม่ทัน
 • จัดลำดับความสำคัญงานไม่ได้
 • งานที่ขาดอำนาจในการตัดสินใจ  
 • ได้ค่าตอบแทนไม่คุ้ม ไม่ได้รับการชื่นชม 
 • รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ไม่ได้รับความยุติธรรม 
 • งานที่ทำให้รู้สึกไม่ได้รับคุณค่า และความภูมิใจในการทำงาน 

ผลกระทบจาก Burnout Syndrome 

ภาวะ Burn Out จากการทำงานไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ หากปล่อยให้เกิดภาวะหมดไฟ และเกิดความเครียดจากการทำงานเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบในชีวิตได้หลายด้าน 

ผลกระทบต่อสุขภาพกาย

 • ความเครียดสะสม ความเหนื่อยล้า
 • เพิ่มโอกาสเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตก่อนอายุ 45

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

 • ภาวะซึมเศร้า
 • โกรธ หงุดหงิดง่าย
 • อาการวิตกกังวล

ผลกระทบส่วนบุคคล

 • ติดแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด
 • แยกตัวจากเพื่อน จากครอบครัว
 • มีปัญหาด้านการเงิน
 • มีปัญหากับครอบครัว
 • ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ขาดงานบ่อย

เรียนรู้ GTD จัดการงานและชีวิตที่ยุ่งเหยิง

GTD หรือ Getting Things Done® คือ ระบบจัดการชีวิตการทำงาน นำเสนอวิธีบริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด ค้นพบโดยเดวิด อัลเลน (David Allen) ผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในนักคิดด้านการเสริมสร้างประสิทธิผลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลก 

GTD เป็นสิ่งที่คุณสามารถนำมาใช้ได้จริง และยังนำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และสิ่งที่สำคัญคือ GTD ยังช่วยจัดการกับความเครียด หรือ ภาวะ Burn out ที่คุณอาจต้องเผชิญอีกด้วย

GTD Getting things done

GTD ช่วยให้ชีวิตกลับเข้าที่เข้าทาง

การจัดการความเครียด เช่น การนั่งสมาธิ การพูดถึงสิ่งที่ดีต่อตัวเอง (Positive self-talk) การออกกำลังกาย เล่นโยคะ หรือ การนอนที่ดีอาจช่วยจัดการความเครียดได้ แต่กิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจากงานในแต่ละวัน แต่การนำ GTD มาปรับใช้ในขณะที่ทำงาน จะให้หลักการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อช่วยลดความเครียดในการทำงาน ช่วยให้ชีวิตกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถบริหารจัดงาน ภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างไม่ตกหล่นมากขึ้น

GTD สร้าง External Brain

หลักของ GTD คือช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชฯ ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องต่าง ๆ อยู่ในหัว ในสมองต่อไป โดย GTD จะช่วยให้นำเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องจัดการ ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวออกมาบริหารจัดการ เป็นเหมือน External Brain รวมทั้งให้แผนผังในการตัดสินใจว่าต้องการจัดการกับเรื่องเหล่านั้นอย่างไร เพื่อทำให้สมองผ่อนคลายจากเรื่องพวกนั้น และตัดสินใจลงมือทำได้อย่างเหมาะสม 

GTD ช่วยให้โฟกัสกับปัจจุบัน 

GTD เป็นเรื่องของการสร้างสภาวะที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ 100% สามารถโฟกัสกับสิ่งที่เราเลือกจะทำได้อย่างสมบูรณ์ สามารถอยู่ในสภาวะไหลลื่น (Flow State) ของงานเต็มที่ ใช้สมองได้เต็มประสิทธิภาพ และด้วยสภาวะแบบนี้ งานก็จะเกิด Productivity สูงสุด โดยไม่เกิดภาวะเครียดสะสมจากการทำงาน


“หากคุณกำลังหมดไฟ Burn Out รู้สึกชีวิตไม่เข้าที่เข้าทาง มาเรียนรู้หลักการบริหารการทำงานของตนเอง เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่วุ่นวาย ทั้งในเรื่องส่วนตัว งานที่ต้องรับผิดชอบ งานเร่งด่วน งานที่ต้องรีบตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถจัดเรียงและเลือก ทำงานตามลำดับความสำคัญ”

สนใจอยากโค้ช และ เรียนรู้เกี่ยวกับ GTD 

GTD COURSES & COACHING 

CERTIFIED GTD® COACHING

In-person and virtual private sessions to work with you to turbo-charge your productivity. With customized scheduling and content specific to your needs.

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม GTD COURSES & COACHING

Ref: (1) (2) (3) (4) (5)
photo: Business photo created by yanalya – www.freepik.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top