การนอนกับประสิทธิภาพในการทำงาน

    ในมุมหนึ่งของชิวิตที่ยุ่งเหยิง เนื่องจากทุกคนก็มีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันที่เท่ากัน การนอนทำให้มีเวลาในการทำงานน้อยลง หลายคนที่ทำงานหนักจึงมักจะนอนน้อย ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านบทความนี้ก็คงคิดคล้ายๆ กับ แต่ถ้ามอมในอีกมุมหนึ่ง การนอนเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ไม่มีใครดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการนอน

    นิตยสาร Fast Company ได้พบว่าคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนั้นใส่ใจกับการนอนเป็นอันมาก เช่นนอนเป็นเวลา ไม่ตั้งนาฬิกาปลุก มีการนอนพักระหว่างวัน ไม่ดื่มกาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอน อีกทั้งยังใส่ใจในสภาพแวดล้อมของการนอนที่ดรอีกด้วย

    ถ้าเราหลับสบาย ร่างกายและสมองก็จะสดชื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

    by Dr.Tanai Charinsarn
    30 Mar 2016