ทำไมต้องเป็น กฎ 2 นาที

    กฎ 2 นาทีของ GTDเป็นกฎที่มีคนนำไปปฏิบัติเป็นจำนวนมาก เพราะทำได้ง่าย และเห็นผลชัดเจนทันที กฎข้อนี้อยู่ในขั้นตอน Clarify และแนะนำว่า ถ้างานที่ต้องทำ(action)ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที เราควรจัดการงานนั้นๆทันที เพราะการนำไปบันทึก หรือเก็บเข้าแฟ้ม แล้วต้องกลับมาค้นหา กลับมาคิดซ้ำน่าจะใช้เวลามากกว่า 2 นาที เรียกว่าทำให้เสร็จไปเลยจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า ..

    Read More