เทคนิคในการจดโน๊ต

    เทคนิคในการจดโน๊ตแบบ Cornell ผู้เขียนแนะนำให้แบ่งพื้นที่ในหน้ากระดาษออกเป็น 2 ส่วน..

    Read More