การนอนกับประสิทธิภาพในการทำงาน

    ในมุมหนึ่งของชิวิตที่ยุ่งเหยิง เนื่องจากทุกคนก็มีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันที่เท่ากัน การนอนทำให้มีเวลาในการทำงานน้อยลง หลายคนที่ทำงานหนักจึงมักจะนอนน้อย ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านบทความนี้ก็คงคิดคล้ายๆ กับ แต่ถ้ามอมในอีกมุมหนึ่ง การนอนเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ไม่มีใครดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการนอน..

    Read More