ขั้นตอนไหนของ GTD สำคัญที่สุด

  GTD ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ Capture, Clarify, Organise, Reflect และ Engage แน่นอนว่าทุกขั้นตอนต่างก็มีประโยชน์และมีความสำคัญ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันมักคิดถึง Capture ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะถ้างาน เอกสารและข้อมูลต่างๆอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย เรายังพยายามจำ(ไม่ยอมจด)ว่าต้องทำอะไรบ้าง ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะตกหล่น หลงลืม และพลาดเรื่องสำคัญบางเรื่องไป นอกจากนี้ ถ้าเราไม่ได้capture หรือเก็บรวมรวมเรื่องต่างๆมาให้เป็นที่เป็นทางแล้ว ก็หมดโอกาสที่จะได้ลงมือขั้นตอนที่ 2-5 อย่างแน่นอน

  GTD trainer หลายๆคนก็มีความเห็นคล้ายกัน อย่างไรก็ดี คุณDavid Allenได้แนะนำว่า แต่ละคนมีโอกาสในการปรับปรุงการจัดการงานได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงาน และสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ

  • ถ้ามีlist ต่างๆอยู่แล้ว หรือเป็นlistที่ค่อนข้างยาว ขั้นตอนของการClarify & Organise ก็น่าจะช่วยได้มาก เพราะจะทำให้รายการงานต่างๆในlistมีความชัดเจนขึ้น และมีการแยกlistเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น
  • ถ้ามีlistชัดเจน รวมถึงมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่แล้ว โอกาสที่จะเพิ่มproductivityน่าจะเป็นขั้นตอนReflect คือได้ทบทวนภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม งานบางอย่างหรือบางprojectอาจต้องเลื่อนไปก่อน
  • ถ้ามีlistครบถ้วน และนั่งวางแผน ก็น่าจะได้ประโยชน์จากขั้นตอนEngage นั่นคือการลงมือทำโดยดูจากงานต่างๆในlist และพิจารณาถึง priorities ต่างๆที่มี

  คุณคิดว่าขั้นตอนไหน สำคัญที่สุดคะ?
  by Arweekarn Phansangiam
  4 July 2016