การเลือกงานให้เหมาะกับระดับของพลังงาน

    ความเป็นจริงของโลกของคนทำงานในปัจจุบันก็คือเรามีอะไรที่ต้องทำมากกว่าเวลาที่เรามีมากนัก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้เสร็จทั้งหมด ดังนั้นกระบวนการ GTD จึงสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น

    แต่ถึงแม้จะมีระบบงานดีเพียงใด มนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักรที่สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (คนที่เคยทำงานต่อเนื่องเกิน 24 ชั่วโมงจะทราบดี) ดังนั้นการเข้าใจถึง ‘ระดับพลังงาน’ ของตัวเองในแต่ช่วงเวลาของวัน รวมถึงระดับของพลังงาน ‘ณ ตอนนี้’ จีงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลือกว่าจะทำอะไรจึงจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบแตกต่างกับไป

    เช่นของผม ช่วงเช้ามืดจะพลังงานสูงเพราะผมนอนไม่ดึก ดังนั้นผมจะทำงานที่ต้องใช้ความคิดสูงในช่วงเวลานี้ และหลังจากที่สอนมาทั้งวัน ช่วงหัวค่ำระดับพลังงานของผมจะต่ำ ดังนั้นผมจะอ่านหนังสือก่อนนอน

    by Dr.Tanai Charinsarn
    4 Aug 2016